Årets konge

Knud den Store er ÅRETS KONGE i 2016. Men vidste du, at Knud den Store regerede over både Danmark, Norge, England og dele af Sverige?

Når Kongens Togt lægger til i de 8 festivalhavne, skal vi opleve vikingetiden og middelalderen gennem Knud den Store og den nye verden, hans styre bragte med sig. I 2016 er det nemlig præcis 1000 år siden, danmarkshistorien ændrede sig markant for eftertiden!

På en blodig slagmark i England ved Assandun i 1016, blev kimen til et dansk Nordsøimperium lagt. Kong Knuds hær bekæmpede de sidste forhindringer, som stod i vejen for den engelske krone og erobrede det nye rige. Erobringen af det rige England markerede slutningen på de danske vikingers erobringseventyr langs de angelsaksiske kyster og indvarslede en ny storhedstid. Kong Knud var i sin tid en af de største herskere i Europa. En hersker over land og vand, en hersker over Nordsøen.

Danernes kulturelle indflydelse spredte sig ud i engelske afkroge og førte til frugtbare samarbejder og voldsomme kultursammenstød. Men en ting er sikker – Knud den Stores succes skyldtes en hårdkogt cocktail af teknologi, viden, mod, åbenhed, krig og vold. Og selvom Nordsøimperiet kollapsede efter Knuds død, blev de danske bosættelser i England starten på en rig udveksling af kultur, sprog og varer.

Gennem Kongens Togt kan du dykke ned i fortællinger om Knud den Store – tiden før han kom til magten, de store ændringer i samfundet, han satte i gang, og endelig arven efter ham. Vi vil zoome ind på de små detaljer om Knud den Store, krigsteknologi og livet i 1016, men vi vil også zoome ud og se på de store perspektiver som globalisering, magt og søfart. Kom og vær med!